AGENDA

BIJEENKOMSTEN


De verschillende Schenk-Kringen door heel Nederland organiseren geregeld bijeenkomsten, vrij toegankelijk voor alle GCN-leden én gasten.


Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, informatie te krijgen en je vragen te stellen. Wanneer je je aanmeldt via de link, krijg je alle praktische informatie. (adres, tijd, enz.)

GCN-LEDENDAGEN 2023


Op zondag 20 februari & zaterdag 21 mei vonden de GCN-ledendagen plaats met een leuk programma (o.a. GCN-lid Anthony Migchels van de Florijn), inspirerende gesprekken en fijne ont-moetingen! Waren waardevolle dagen!


De laatste GCN-ledendag was op zaterdag 19 november. Via nieuwsbrieven wordt informatie naar de leden gestuurd over de aankomende ledendagen van 2023


Graag zien & spreken wij je dan.


Femke Grothausen, Maarten Kam & Barbara Baving

FONDSCOÖRDINATOREN DAGEN 2023


Eén keer in het kwartaal komen alle Fondscoördinatoren samen om ervaringen, informatie en kennis uit te wisselen. Het zijn waardevolle dagen omdat er door de verbinding nieuwe ideeën ontstaan / krachten worden gebundeld / praktisch zaken worden geregeld.


De dagen voor dit jaar worden binnenkort bekend gemaakt.OVERIGE SCHENK-KRINGEN


Van de volgende Schenk-Kringen is op dit moment nog geen datum bekend van de eerstvolgende bijeenkomst:

Woon je in de omgeving van:


DRENTHE/GRONINGEN stuur dan een mail naar assen1@gezondheidfonds.nl


WAARDENGEDRAGEN NORMEN & de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden (door Purusha van de Graaf)


In de loop van mijn leven heb ik een zogenaamde allergie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”


Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”


Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is.


Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een gezonde samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'


Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van een gezonde samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen bouwen aan een liefdevolle samen-leving!

Dinsdagavond 3 januari ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 19 januari AMSTERDAM 1

    Aanmelden via amsterdam1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagmiddag 21 januari BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl

Dinsdagavond 24 januari GROENLO1

    Deze avond geeft Francine van Broekhoven een lezing over Medische Thermografie.

    Toegankelijk voor ieder die zich aanmeldt. Info en

    Aanmelden via: groenlo1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 26 januari BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 26 januari EINDHOVEN 1

    Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 27 januari JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagochtend 28 januari TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 29 januari NIJMEGEN 1

    Aanmelden via nijmegen1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 29 januari DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Dinsdagavond 31 januari OLBURGEN

    Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl

Maandagavond 6 februari ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 23 februari BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 23 februari GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagmiddag 25 februari BENNINGBROEK 1

     Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 26 februari DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 8 maart ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagochtend 18 maart TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Zaterdagmiddag 18 maart BENNINGBROEK 1

    Aanmelden via benningbroek1@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 24 maart JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 26 maart DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Dinsdagavond 28 maart GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 30 maart BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 5 april ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 19 april TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 23 april DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 26 april GROENLO

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 27 april BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Maandagavond 1 mei ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagochtend 20 mei TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 25 mei BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 25 mei GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 28 mei DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 2 juni JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 7 juni ARNHEM 1

    Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 25 juni DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Dindsdagavond 27 juni GROENLO 1

    Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 29 juni BUSSUM 1

    Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagochtend 15 juli TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 23 juli DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 23 augustus TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 27 augustus DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 1 september JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 24 september DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Zaterdagochtend 4 november TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 6 oktober JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 22 oktober DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 24 november JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

    Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 26 november DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 10 december DEN HAAG 1

    Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 13 december TWENTE

    Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl