AGENDA

BIJEENKOMSTEN


De verschillende Schenk-Kringen door heel Nederland organiseren geregeld bijeenkomsten, vrij toegankelijk voor alle GCN-leden én gasten.


Je bent van harte welkom om de sfeer te komen proeven, informatie te krijgen en je vragen te stellen. Wanneer je je aanmeldt via de link, krijg je alle praktische informatie. (adres, tijd, enz.)

GCN-LEDENDAGEN 2022


Op zondag 20 februari & zaterdag 21 mei vonden de GCN-ledendagen plaats met een leuk programma (o.a. GCN-lid Anthony Migchels van de Florijn), inspirerende gesprekken en fijne ont-moetingen! Waren waardevolle dagen!


De volgende GCN-ledendagen zijn op zondag 21 augustus & zaterdag 19 november. Noteer ze alvast in je agenda. Via nieuwsbrieven wordt informatie naar de leden gestuurd.


Graag zien & spreken wij je dan.


Femke Grothausen, Maarten Kam & Barbara Baving

FONDSCOÖRDINATOREN DAGEN 2022


Eén keer in het kwartaal komen alle Fondscoördinatoren samen om ervaringen, informatie en kennis uit te wisselen. Het zijn waardevolle dagen omdat er door de verbinding nieuwe ideeën ontstaan / krachten worden gebundeld / praktisch zaken worden geregeld.


De volgende Fondscoördinatoren dagen staan dit jaar nog op de agenda:

- zaterdag 17 september

- zaterdag 17 december

SCHENK-KRINGEN IN OPRICHTING


In oprichting zijn de Schenk-Kringen Alkmaar, Oud-Beijerland, Betuwe & Goes. Wil je daar over geïnformeerd worden? Stuur dan een email naar info@gezondheidfonds.nl en vermeld bij onderwerp de plaats waar je naartoe zou willen gaan. Dan word je op de hoogte gehouden.

Donderdagavond 8 september ZEEUWS-VLAANDEREN

     Aanmelden via zeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl


Maandagavond 12 september EINDHOVEN 1

     Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 14 september TWENTE

     Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 18 september DEN HAAG 1

     Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Dinsdagavond 20 september AMSTERDAM 1

     Aanmelden via amsterdam1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 29 september BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 29 september OLBURGEN

     Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 7 oktober JOURE 1 (Friesland/N.O.-polder)

     Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 12 oktober GROENLO 1

     Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 16 oktober DEN HAAG 1

     Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 17 oktober EINDHOVEN 1

     Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 20 oktober ZEEUWS-VLAANDEREN

     Aanmelden via zeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl


Dinsdag 25 oktober OLBURGEN

     Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 27 oktober BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


Vrijdagavond 28 oktober TWENTE

     Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 30 oktober NIJMEGEN 1

     Aanmelden via nijmegen1@gezondheidfonds.nl


Woensdagavond 2 november ARNHEM 1

     Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl


Donderdagavond 10 november GROENLO 1

     Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl


Zondagmiddag 13 november DEN HAAG 1

     Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 17 november AMSTERDAM 1

     Aanmelden via amsterdam1@gezondheidfonds.nl

Vrijdagavond 18 november JOURE 1

     Aanmelden via joure1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 24 november BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Woensdag 30 november OLBURGEN

     Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl

Dinsdag 6 december ARNHEM1

     Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Woensdagavond 7 december TWENTE

     Aanmelden via twente@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 8 december EINDHOVEN 1

     Aanmelden via eindhoven1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 8 december ZEEUWS-VLAANDEREN

     Aanmelden via zeeuwsvlaanderen@gezondheidfonds.nl

Dinsdag 13 december GROENLO 1

     Aanmelden via groenlo1@gezondheidfonds.nl

Zondagmiddag 18 december DEN HAAG 1

     Aanmelden via denhaag1@gezondheidfonds.nl

Donderdag 22 december OLBURGEN

     Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl

Dinsdag 3 januari ARNHEM 1

     Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 26 januari BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Dinsdag 31 januari OLBURGEN

     Aanmelden via olburgen@gezondheidfonds.nl

Maandag 6 februari ARNHEM 1

     Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 23 februari BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Woensdag 8 maart ARNHEM 1

     Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 30 maart BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Woensdag 5 april ARNHEM 1

     Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 27 april BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Maandag 1 mei ARNHEM 1

     Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 25 mei BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl

Woensdag 7 juni ARNHEM 1

     Aanmelden via arnhem1@gezondheidfonds.nl

Donderdagavond 29 juni BUSSUM 1

     Aanmelden via bussum1@gezondheidfonds.nl


OVERIGE SCHENK-KRINGEN


Van de volgende Schenk-Kringen staat nog geen datum op de site voor de eerstvolgende bijeenkomst:

Wil je weten wanneer zij samenkomen stuur dan een email voor

- Drenthe/Groningen  naar assen1@gezondheidfonds.nl

- Noord-Holland, naar benningbroek1@gezondheidfonds.nl


WAARDENGEDRAGEN NORMEN & de sfeer waarin de bijeenkomsten plaatsvinden (door Purusha van de Graaf)


In de loop van mijn leven heb ik een zogenaamde allergie opgebouwd omtrent de termen waarden & normen. Totdat Jan Adriaansen, die in de Raad van Advies zit, mij vertelde: “Purusha, als de normen gedragen worden door echte waarden in het leven is het geen probleem.”


Waarden die wij hebben geformuleerd zijn: Liefde, vrijheid, vertrouwen, openheid en eerlijkheid. Jan zei: “Doordat je vanuit deze waarden vertrekt geef je door de normen handen en voeten aan hoe je met elkaar omgaat binnen het GCN”


Weer durven vertrouwen in plaats vanuit wantrouwen te handelen. Open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan, in dialoog in plaats van een discussie. Vraag je naar de ervaring van de ander, luister en vertel je jouw ervaring. Neem je de tijd die er nodig is.


Dit is voor mij 'Liefde in actie'. Van een wereld waar verdienmodellen ten koste van de ander omgebogen wordt naar dienstbaar aan de mens zelf. Naar een gezonde samen-leving. Dienstbaar en trouw zijn aan je zelf en daardoor ook aan de ander: 'Zelfstandig in Verbinding'


Voor mij is GCN en een ieder die daar aan mee doet, de voorloper van een gezonde samen-leving. Ont-dekken door te doen. Samen bouwen aan een liefdevolle samen-leving!